Πολιτική Απορρήτου

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη νομοθεσία συλλογής προσωπικών δεδομένων εδώ: gdprteam.gr

Για την Εταιρία με το διακριτικό τίτλο: BetterHome.gr Ισχύουν τα Παρακάτω:

Η BetterHome.gr δεν:

Συλλέγει

Αποθηκεύει

Προωθεί σε τρίτους (είτε έναντι αμοιβής, είτε όχι)

Προσωπικά Στοιχεία. Όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail, κλπ.

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Η αγορά μέσω πιστωτικής κάρτας γίνεται με τη μέθοδο ανακατεύθυνσης, δηλαδή ο πελάτης, για να ολοκληρώσει την αγορά του, θα μεταβεί στην ιστοσελίδα της έκαστης συνεργάτιδας τράπεζας όπου εκεί θα δοθούν τα στοιχεία της κάρτας.

Λοιπά Στοιχεία. Οτιδήποτε λοιπά στοιχεία που θα μπορούσε να λάβει η BetterHome.gr από οποιονδήποτε επισκέπτη της ιστοσελίδας (πχ. ιδιαιτερότητες στη διεύθυνση παραλαβής κλπ.).

Cookies

H BetterHome.gr δεν χρησιμοποιεί cookies κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες της.

Παρόλα αυτά, χρησιμοποιούνται cookies από τον πάροχο της ιστοσελίδας WordPress.com καθαρά στατιστικής φύσης και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η ενέργεια αυτή ουδεμία σχέση δεν έχει με την BetterHome.gr.

Η BetterHome.gr δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Φόρμες Επικοινωνίας

Όταν χρησιμοποιείτε κάποια φόρμα επικοινωνίας, τα προσωπικά στοιχεία που λαμβάνει η BetterHome.gr δεν αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή προωθούνται (είτε έναντι αμοιβής, είτε δωρεάν) σε τρίτους!

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία της BetterHome.gr δεν αποτελεί μέρος καμίας βάσης δεδομένων και παραμένει ως απλή αλληλογραφία στον φάκελο “εισερχομένων” της εταιρίας αποκλειστικά για όσο διαρκεί η εξυπηρέτηση του έκαστου πελάτη/επισκέπτη της ιστοσελίδας, όπου μετέπειτα διαγράφεται.

Καλάθι αγορών