μεταλλικά κουρτινόξυλα

στο Ακριβές μήκος που θέλετε

Από 24,90€/μ

Σιδηρόδρομοι Κουρτίνας

  • Μονοί, διπλοί, τριπλοί κλπ.
  • Συμπεριλαμβάνουν όλα τα παρελκόμενα και εξαρτήματα που χρειάζεστε για την ανάρτηση της κουρτίνας
  • Επιλογή μηχανισμού για την κίνηση της κουρτίνας (Άνοιγμα-κλείσιμο)

Από 3,10€/μ

Εξαρτήματα για Κουρτινόξυλα-Σιδηροδρόμους