Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη νομοθεσία συλλογής προσωπικών δεδομένων εδώ: Κανονισμός ΕΕ

Η εταιρία BetterHome η οποια είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://betterhome.gr θα αναφέρεται από εδώ και στο εξής με το διακριτικό τίτλο BetterHome

Για την Εταιρία BetterHome Ισχύουν τα Παρακάτω:
Η BetterHome δεν:
•Συλλέγει
•Αποθηκεύει (Προσωρινά ή μόνιμα)
•Προωθεί σε τρίτους

Οτιδήποτε Προσωπικά Στοιχεία. Όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail, στοιχεία τραπεζικών οργανισμών κλπ.

Τα στοιχεία που δηλώνετε κατά την ολοκλήρωση της αγοράς σας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της αγοράς. Αυτό ισχύει και για οποιαδήποτε Λοιπά Στοιχεία που θα μπορούσε να λάβει η BetterHome από οποιονδήποτε επισκέπτη της ιστοσελίδας (πχ. ιδιαιτερότητες στη διεύθυνση παραλαβής κλπ.).

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Η αγορά μέσω πιστωτικής κάρτας γίνεται με τη μέθοδο ανακατεύθυνσης, δηλαδή ο πελάτης, για να ολοκληρώσει την αγορά του, θα μεταβεί στην ιστοσελίδα της έκαστης συνεργάτιδας τράπεζας όπου εκεί θα δοθούν τα στοιχεία της κάρτας στο ασφαλές περιβάλων που παρέχει ο τραπεζικό οργανισμός.

Cookies
H BetterHome δεν χρησιμοποιεί cookies κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες της.

Φόρμες Επικοινωνίας


Όταν χρησιμοποιείτε κάποια φόρμα επικοινωνίας, τα προσωπικά στοιχεία που λαμβάνει η BetterHome δεν αποθηκεύονται, δεν επεξεργάζονται και δεν προωθούνται σε οποιοδήποτε παραλήπτη εκτός της betterHome

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία της BetterHome δεν αποτελεί μέρος καμίας βάσης δεδομένων και παραμένει ως απλή αλληλογραφία στον φάκελο “εισερχομένων” της εταιρίας αποκλειστικά για όσο διαρκεί η εξυπηρέτηση του έκαστου πελάτη/επισκέπτη της ιστοσελίδας, όπου μετέπειτα διαγράφεται.